StartupLab holder til i Forskningsparken i Oslo og er en inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter. Kartverket har på sin side et stort utviklingsmiljø og store mengder kart- og stedsdata som kan brukes i mange forskjellige forretningsideer.

En nylig inngått avtale innebærer at Kartverket blir en av StartupLabs hovedsamarbeidspartnere.

Viktig rolle for Kartverket

- Nøyaktige og rike kart- og posisjoneringsdata åpner for mange nye anvendelser og tjenester spesielt innenfor mobilitetsområdet som droner, selvkjørende biler, ruteplanlegging eller andre produkter som stiller store krav til kvalitetssikrede data. Kartverket kan med sin faglige kompetanse og åpne datakilder spille en viktig rolle for å hjelpe frem flere nye oppstartsbedrifter, sier Per Einar Dybvik, partner i StartupLab.

Ved å jobbe med oppstartsbedrifter håper Kartverket å få tilbakemeldinger om hvordan kartdataene kan gjøres mer tilgjengelige.

Alt skjer et sted

- Alt skjer et sted. Derfor er kart- og stedsdata så sentralt i det meste som utvikles av nye digitale løsninger, og derfor tar vi et ansvar for å bistå oppstartsbedrifter med å høste av den store ressursen som Kartverkets tjenester og databaser er, sier formidlingsdirektør Tomas Martin Holtan i Kartverket.

- Kartverket følger den teknologiske utviklingen tett for å forstå og sørge for at vår teknologi og data kan tilpasses framtidens behov. Derfor understøtter vi teknologisk utvikling og bruk av stedsrelaterte data og posisjonering, legger Holtan til.

Mye innovasjon

Kartverket har jobbet mye med innovasjon de siste årene. Blant annet har etaten arrangert idekonkurransen #hack4no sammen med Difi hvor både Kartverkets og en rekke andre etaters data er blitt brukt innovative digitale løsninger.

Se StartupLabs nettside

Les mer om #hack4no