Basestasjonen som er montert på Rustad, inngår i et landsdekkende nettverk av over 200 stasjoner som tar imot og korrigerer satellittsignaler, slik at Kartverkets posisjonstjenester blir så nøyaktige som mulig. CPOS er en posisjonstjeneste som ved hjelp av satellittsignaler gir for eksempel en gravemaskinfører informasjon om anleggsplassen helt ned på centimeternivå.

Kartverket har jobbet lenge med å få på plass en basestasjon på strekningen mellom Elverum og Rena, og den nye stasjonen ble lagt til i nettverket 28. februar.

Profesjonelle brukere

I første rekke er det offentlige virksomheter, bedrifter og næringsdrivende som abonnerer på Kartverkets posisjonstjenester og som nå vil få enda mer nøyaktige posisjoner å jobbe med. Mange av abonnentene er innen bygg og anlegg. Men det kommer stadig flere forespørsler fra nye aktører som har behov for en mer nøyaktige og pålitelige posisjoner.

Planlegger 15 nye stasjoner

I 2019 planlegger Kartverket å bygge ut hele 15 nye basestasjoner i området mellom Hamar og Støren i Midtre Gauldal kommune. Det vil si at vi vil fortette nettverket langs hele Rørosbanen. Målet er at det ikke skal være mer enn 20 kilometer mellom basestasjonene, mot tidligere 70 kilometer.

Jordobservasjon og landheving

Data fra basestasjonene brukes også blant annet til jordobservasjon, til å bestemme landheving, værvarsling, overvåking av romvær og stabilitetsovervåkning av oljeplattformer, forteller Kristin Skjerven i Kartverket.

Les mer