Dette er profesjonelle brukere som behøver eksakte posisjoner, enten det er til oppmålingsarbeid med rovere eller for grabben på gravemaskina. Kontrollsenteret melder om at det gjennom våren har vært en betydelig økning i antall brukere.​

- Vi vet at økningen til dels skyldes entreprenørbransjen, men også at stikningsbransjen har mye aktivitet i juni måned. Det gjør meg stolt å se at Kartverket er med på å bygge landet, smiler Karoline Skaar ved geodesidivisjonens infrastrukturseksjon.

Utvider i Skibotn

Snart utvider Kartverket også med en ny stasjon i Skibotn. Denne skal støtte prosjektet Auroras Snowbox, som er en teststrekning som bygges på veinettet mellom Lappland i Finland og Tromsø.

På denne strekningen vil det blant annet bli mulig å teste utstyr til ITS (Intelligente Transportsystemer). Dette igjen danner grunnlaget for bruk av autonome kjøretøy.