Regjeringen ønsker å forenkle plan- og byggesaksbehandlingen ved å digitalisere arealplaner og kommunale planregistre, og Kartverket har en sentral rolle i dette arbeidet.

For 2016 har Kartverket fått 10 millioner kroner som skal brukes til å få fortgang i digitaliseringen av arealplaner og kommunale planregistre i kommuner over hele landet.

Målet er at flest mulig kommuner som fortsatt har arealplanene sine på papir, skal få dette over i digitale formater, mens andre kommuner skal heve kvaliteten på digitale plandata til gjeldende standarder.

Heldigitale kommunale planregistre vil gi bedre og raskere tilgang til plandata, det vil forenkle medvirkning fra kommunens innbyggere, og det vil gi grunnlag for raskere utbygging.

Plansatsingen i 2016 gjennomføres i samarbeid med kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner og en rekke andre parter i samarbeidet Norge digital. Samtlige fylkeskartkontor er involvert i delprosjekter.

Kontaktpersoner

  • Prosjektleder Line Langkaas, line.langkaas@kartverket.no
  • Fagansvarlig for planinformasjon, Ida Rørbye, ida.rorbye@kartverket.no

Les mer

 

Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets film om digitalt planregister og plandialog – verktøy for en mer effektiv planprosess: