Arbeidet med bytte av mottager startet i Sør-Norge og vi jobber oss nordover. Vi har nå kommet frem til Nordland fylke og planen et å bytte, også i år, 40 mottagere. Gjenstående basestasjoner i resten av Nordland, Troms og Finnmark vil etter planen få oppgradert sine mottagere i løpet av 2017. 

GNSS-systemet Galileo er under utbygning, og forventes å bli til praktisk nytte for brukere i løpet av få år. Det er for tidlig å si når hele nettverket vil være klargjort for de nye sattelittsystemene, men en stor del av nettverket vil være klart når det bli aktuelt å implementere Galileo i CPOS og andre posisjonstjenester. 

Mindre enn halvparten av stasjonene i Kartverkets nettverk støttet Galileo for et par år siden, og det ble lagt ned et stort arbeid med å oppgradere de eldste stasjonene i 2015. 

Nye midlertidige stasjoner er operative

Kartverket har i løpet av våren etablerer to midlertidige fortettingsstasjoner langs jernbanesporet på strekningen Hamar – Rena, slik at nettverket i deler av dette området har en tetthet på 20 km. Nye stasjoner er montert på Hamar og på Elverum. Disse to stasjonene er satt opp som en pilotstudie i et samarbeidsprosjekt med Jernbaneverket. Stasjonene skal være operative ut året, og det er ikke tatt beslutning om disse stasjonene vil være tilgjengelige etter testperioden utløper ved årsskiftet.


Målsetningen med pilotprosjektet er å la Jernbaneverket teste satellittbaserte målemetoder i et fortettet nettverk, dette for å se om denne metoden kan effektivisere innmålingen av jernbanesporet. Pilotstrekningen vil i løpet av sommeren og høsten testes. Gir denne løsningen den effekten Jernbaneverket ønsker å oppnå, vil denne modellen kunne videreføres til å omfatte alle 4 000 km spor som Jernbaneverket har ansvaret for i Norge.

Økt bruk av posisjonstjenestene

Vi opplever betydelig vekst i bruken av posisjonstjenestene og vi observerer stadig en brukermasse på nærmere 700 samtidige brukere. Så langt i år er det registrert nær 350 nye abonnementer som gir over 4000 brukere av data fra våre stasjoner.

 

Her kan du lese mer om posisjonstjenestene til Kartverket.