Kartserien Norge 1:50 000 er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile kartserien dekker fastlands-Norge med 405 kartblad, nummerert fra 1 til 212 med ett nord- og ett sør-kartblad innenfor de fleste kartbladhummerne, og følger oppdateringen av kartserien Bereskapspart M711. Den militære kartserien (M711) inneholder 727 kartblad.

De 28 nye utgavene av Norge 1:50 000 som ble utgitt i januar 2019 er kart:

 • Nr. 18 Ryfylke SØR
 • Nr. 25 Halden NORD
 • Nr. 28 Rosendal - Sauda NORD
 • Nr. 33 Drammen NORD
 • Nr. 35 Øyeren NORD
 • Nr. 35 Øyeren SØR
 • Nr. 39 Hardangerfjorden SØR
 • Nr. 45 Oslo Nordmark NORD
 • Nr. 45 Oslo Nordmark SØR
 • Nr. 47 Kongsvinger SØR
 • Nr. 54 Fagernes - Gol NORD
 • Nr. 55 Begna - Dokka SØR
 • Nr. 62 Hermansverk SØR
 • Nr. 64 Bygdin - Tyin SØR
 • Nr. 73 Ålfotbreen NORD
 • Nr. 73 Ålfotbreen SØR
 • Nr. 79 Rondane SØR
 • Nr. 84 Ålesund SØR
 • Nr. 105 Orkanger SØR
 • Nr. 120 Snåsa SØR
 • Nr. 138 Umbukta NORD
 • Nr. 139 Junkerfjellet NORD
 • Nr. 152 Lofoten NORD
 • Nr. 159 Vesterålen NORD
 • Nr. 173 Skibotn SØR
 • Nr. 198 Porsáŋgu NORD
 • Nr. 200 Ifjordfjellet SØR
 • Nr. 201 Vuonnabahta SØR

Bestille kart

Norge 1:50 000-kartene kan trykkes på bestilling hos ti POD-forhandlere i Norge. I utlandet er det to POD-forhandlere i Nederland og én i Minneapolis i USA som distribuerer kartserien.

Les mer om kartserien Norge 1:50 000.