Norgeskart.no er det mest detaljerte og oppdaterte norgeskartet som er tilgjengelig på nett. Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye og endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier og hyttefelt.

Fra i dag lanseres løsningen også med eiendomsdata, ny og avansert tegnefunksjon og de populære fargeleggingskartene.

Gå til nye norgeskart.no her.

- Dette er helt klart en forbedret versjon – og et flott utstillingsvindu for kartgrunnlagene og temakartene våre. Vi tror mange vil omfavne denne nye versjonen. Mange i Kartverket har bidratt for å få den nye versjonen på plass, og det har vært et godt teamarbeid internt, sier digital rådgiver Marianne Gusgaard i Kartverkets kommunikasjonstjeneste.

Funksjonelt og enkelt

Det er fire år siden siste store omlegging av norgeskart.no ble gjort. Ønskene og behovene for å få en oppgradert versjon med ny funksjonalitet har vært etterspurt. Gusgaard fremhever endringene i brukergrensesnittet, som skal gjøre det enklere for brukerne å benytte «nye» norgeskart.no.

- Vi har tatt eksterne og interne tilbakemeldinger siden forrige lansering på alvor og vi gir nå brukerne et verktøy som er lettere å bruke. Det blir blant annet enklere å navigere. Å skulle bytte mellom temakartene blir også mer funksjonelt. Du finner alt på ett sted – og nå er også eiendomsdata (fra seeiendom.no) inkludert, sier Gusgaard.

Norconsult Informasjonssystemer har bistått Kartverket i utviklingsarbeidet.