Detaljerte høydedata vil nå bli lett tilgjengelig for alle brukere, samtidig som vi sikrer en oversiktlig og trygg forvaltning av dataene.

Løsningen leveres av Geodata AS, men driftes av Kartverket. Geovekst-partene har vært viktige bidragsytere til spesifisering og testing.

Inneholder 300 prosjekter

I forvaltningsløsningen lagres først og fremst punktskyer fra laserskanning. Det er til nå lagt inn over 300 Geovekts-prosjekter, og flere er på vei. I løpet av året regner Kartverket med at alle eksisterende prosjekter er tilgjengelige.

I tillegg til laserdata vil løsningen også inneholde punktskyer etablert fra bildematching.

Innsynsklienten inneholder standard søkefunksjonalitet og liste over siste innlagte prosjekter. Inngangsvinduet viser dekning av prosjekter som er med på å bygge opp den nasjonale høydemodellen med 1 meter oppløsning. Når prosjekt er valgt er det mulig å velge ulike kartlag for visualisering av høydedataene som skyggerelieff av terreng og overflate, terrenghelning og punkttetthet.

Klikk på skjermdumpen nedenfor for å gå til høydedata.no:

Tilgang til nedlasting

Det er kun parter i Norge digitalt og forhandlere som får full tilgang til nedlastingstjenesten. Logg inn med BAAT brukerident og passord for tilgang til nedlasting av detaljerte høydedata.

Alle brukere med tilgang til "Norge i bilder" skal nå være gitt tilgang til Høydedata.

Terreng- og overflatemodeller og WMS

I tillegg til de originale punktskyene tilbyr vi også nedlasting av terrengmodeller (DTM) og overflatemodeller (DOM) på grid-format. Beste tilgjengelige oppløsning vil være 0.25, 0.50 eller 1 meter avhengig av prosjektets punktetthet. Alle kartlag i innsynsklienten vil også være tilgjengelig som WMS-tjenester i Geonorge. Oversikt over alle tjenestene finnes ved å søke etter laserdata.

Relevante lenker