Det er Renate Rosner Consult S.L. (RRC), som representerer OpenCPN, som har inngått en distribusjonsavtale med Kartverket.

– Vi ønsker at de som seiler og kjører båt skal få tilgang til ferske og oppdaterte sjøkartdata. Kartverket jobber kontinuerlig for at våre data, offentlig stedsrelatert informasjon, skal være lett tilgjengelig. Dette er viktig og er med på å gi økt verdiskaping og sjøsikkerhet, sier direktør Tomas Martin Holtan i formidlingstjenesten i Kartverket.

Mange brukere

I nesten ti år har OpenCPN bidratt med kart gjennom sin programvare, og har per i dag over 250 000 brukere på verdensbasis. Disse er organisert i nettverk med mange aktive brukere fra fritidsflåten. Ifølge RRC er det norske nettverket spesielt aktivt og voksende.

– Vi er veldig glade for å kunne tilby våre brukere et komplett sett med norske sjøkart i vår portefølje av oppdaterte, «state-of-the-art» vektor-kart. Fritidsbåtflåten etterspør pålitelige og oppdaterte kart, et grunnleggende hjelpemiddel for planlegging av seilas og som er med på å øke sikkerheten til sjøs, sier administrerende direktør Andreu Aranda i Renate Rosner Consult S.L. (RRC).

Ukentlig oppdatering

RRC informerer om at de norske elektroniske sjøkartene vil oppdateres ukentlig. I avtalen mellom RRC og Kartverket er det krav om at sjøkartdataene skal oppdateres kontinuerlig, minimum to ganger i måneden. Dette er samme hyppighet som sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart fra Kartverket (Print on Demand-sjøkart og ENC) blir meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Sjøkartverkene i Storbritannia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Island, Kroatia, Belgia og Spania har også distribusjonsavtaler med RRC. I tillegg er sjøkartdata fra det amerikanske sjøkartverket en del av kartkatalogen O-charts.

Les mer om OpenCPN på opencpn.org og opencpn.no.

Gå til nettbutikken / kartkatalogen O-charts.org.

ENC vs. kartplotter

Produsenter av elektroniske sjøkart til kartplottere kan få tilgang til kartdata fra Kartverket som de benytter i sin programvare. Disse kartløsningene er ikke offisielle og regnes ikke som autoriserte sjøkart. Det er altså forskjell på offisielle elektroniske sjøkart (ENC) til bruk i et ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), som er regulert av internasjonale standarder, og elektroniske sjøkart som brukes i kartplottere.

Les mer om ENC på kartverket.no og www.primar.org.

Fakta om Kartverket:

 • En etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Har ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmakt for hele landet
 • Er nasjonal geodatakoordinator
 • Organisert i fire divisjoner: Geodesidivisjonen, sjødivisjonen, landdivisjonen, eiendomsdivisjonen
 • Er norsk sjøkartmyndighet og er eneste autoriserte produsenten av offisielle sjøkart og elektroniske navigasjonskart (ENC) i Norge

Fakta om OpenCPN

 • En gratis åpen-kilde kartplotterprogramvare
 • Utviklet og testet av aktive sjøfarere i brukernettverk fra alle kontinenter
 • Brukernettverkene fremmer forslag og tilbakemeldinger for å forbedre programvaren
 • Programvaren kan kjøres på Windows, Linux, MacOS og Android, på maskinvare som strekker seg fra RasberryPi til nettverksbaserte arbeidsstasjoner
 • Renate Rosner Consult S.L. er et spansk selskap og representerer OpenCPN juridisk
 • O-charts er under RRC-paraplyen og fungerer som nettbutikk for navigasjonskart lisensiert for OpenCPN

Kontakt

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver
Kartverket sjødivisjonen
sissel.kanstad@kartverket.no
Tlf. 51 85 88 28 / 995 13 848

Tomas Martin Holtan
Direktør, formidlingstjenesten i Kartverket
Tomas.Martin.Holtan@kartverket.no
Tlf. 32 11 82 29 / 928 89 293

Bilder og illustrasjoner:

Last ned foto av direktør Tomas Martin Holtan i formidlingstjenesten i Kartverket på Kartverkets Flickr-side. Foto: Per Anders Bjørklund

Last ned foto av administrerende direktør Andreu Aranda i Renate Rosner Consult S.L. (RRC). Foto: Privat

Last ned kartutsnitt nr. 1 og last ned kartutsnitt nr. 2 av norske elektroniske sjøkartdata vist i kartplotterprogrammet OpenCPN. Kilde: OpenCPN