Avtalen mellom Terratec AS og Kartverket gjelder i første omgang for to år, og har en verdi på om lag 145 millioner kroner. Det er mulighet for utvidelse av avtalen til totalt fire år. Den vil da ha en anslagsvis verdi på 350 millioner kroner.

- Avhengig av finansiering vil vi ha dekket landet i løpet av 2020, sier prosjektleder Jon Arne Trollvik.

Landet skal kartlegges med laserskanning og med 2 punkter per kvadratmeter. Når arbeidet er ferdig vil hver kvadratmeter av landet få en detaljert høydeangivelse, og et datagrunnlag som vil ha stor nytte for svært mange brukere.

- Dette er et stort og omfattende prosjekt, forteller Andreas Holter i Terratec.
- Vi vil ha opptil fem fly i lufta for å dekke arealet for dette krevende oppdraget. Prosjektet er så stort at vi ikke har kapasitet til å gjennomføre kartleggingen alene, sier Holter og forteller at Terratec vil benytte flere norske underleverandører i arbeidet med datafangst.

Dataene kan brukes til blant annet analyser av skred-, flom- og rasfare- Dataene vil være viktig i forbindelse med arealplanlegging og vil også kunne bidra til å bedre flysikkerheten.

- Vi er veldig stolte av å ha blitt valgt som leverandør. Vårt fokus på kunnskap, teknologi og evne til å gjennomføre har nå gitt uttelling. Vi gleder oss til å ta fatt på de store og komplekse oppgavene som nå ligger foran oss.


Terratec startet datafangst så snart kontrakten var signert, og man håper på å dekke snaut 40 000 km2 i løpet av årets sesong.

 

Les mer om prosjektet nasjonal detaljert høydemodell her.