- Det var en gledelig nyhet! Og det er klart at vi er glade i prosjektet for nok en gang å få forskuttert midler, sier prosjektleder Jon Arne Trollvik i Kartverket.

Prosjektet ble igangsatt i 2016 og skal gi hele landet mer detaljerte og bedre høydedata. Grunnet gode værforhold ble det skannet vesentlig mer areal i 2018 enn planlagt. For å kunne gjøre data tilgjengelig fortløpende ble bevilgningen økt med 16 millioner kroner i nysalderingen av statsbudsjettet for 2018. Et tilsvarende beløp bevilges altså prosjektet i 2019.

Dette betyr at vi kan få skannet og levert større arealer enn planlagt i 2019, og at det reduserer risiko for at det står igjen restarealer etter 2022. Rett og slett at vi får fullført prosjektet innenfor planlagt prosjektperiode 31.12.2022, forteller Trollvik.

Bevilgningsøkningen i 2018 og 2019 på til sammen 32 mill. kroner vil medføre en tilsvarende reduksjon av bevilgningen senere år.

Per 2018 var det skannet ca 146 000 km2, og det gjenstår ca 83 000 km2. Årets sesong har så vidt startet.

- Gjenværende områder er spredd over hele landet, men de største områdene er i Finnmark, Troms samt grenseområder i Nordland og Trøndelag, der hvor ofte korte værvinduer vanskeliggjør skanningen, sier Trollvik.