De to har hatt de samme stillingene siden henholdsvis 2007 og 2012. Stillingene har tidligere vært åremålsstillinger og ble lyst ut på nytt i høst.

Til stillingen som divisjonsdirektør for geodesidivisjonen var det ni søkere, og til stillingen som divisjonsdirektør for landdivisjonen kom det inn 13 søknader.

Det er ellers flere andre endringer i ledergruppa i Kartverket i 2019. Assisterende kartverkssjef og leder for stab og tjenester, Knut Arne Gjertsen, har sluttet og blir direktør for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Reidun Kittelsrud går midlertidig inn som ny leder for stab og tjenester.

Kommunikasjonsdirektør Ole Magnus Grønli er utlånt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet første halvår, og Sveinung Engeland er kommunikasjonsdirektør i hans fravær. HR-direktør Hans Petter Karlsen er også nytt medlem i ledergruppa.