1. januar 2018 oppstår det nye fylket Trøndelag, ved at Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen. Det medfører at alle kommunene i Trøndelag får nye kommunenummer.

Parallelt oppstår de nye kommunene Indre Fosen, Larvik, Holmestrand og Færder. Les mer om de tekniske endringene som følger av sammenslåingene.

Store datamengder

De største endringene som skjer i Kartverkets regi gjelder matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister) og grunnboken. Matrikkelens endringslogg vil ved årsskiftet generere anslagsvis ti ganger datamengden, sammenlignet med kommunesammenslåingene 1. januar 2017. Kartverket har utviklet et program for å håndtere kommuneendringene i matrikkelen. Se her for mer informasjon om den tekniske løsningen Marty.

Stopp i matrikkelen og grunnboken

Kommende nyttårshelg er totalt 54 kommuner involvert i sammenslåinger. For å sikre dette arbeidet, er det planlagt at matrikkelen stoppes for all oppdatering fra og med onsdag 27. desember kl. 16:00. Grunnboken stoppes fra og med fredag 29. desember kl. 16:00. Systemene vil være utilgjengelige for endringer inntil de etter planen åpnes 1. januar 2018. I denne perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/ systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen. Dokumenter som i dette tidsrommet sendes inn til tinglysing via Altinn, vil bli liggende der inntil systemene åpnes på nyåret. Da sendes dokumentene til registrering og får prioritet i grunnboken.


Åpent for innsyn

Alle innsynstjenester vil derimot være tilgjengelige gjennom hele prosessen med sammenslåingene i nyttårshelgen, med data fra henholdsvis 27. og 29. desember. Dette gjelder matrikkelen, seEiendom, e-handel og grunnboken. Kartverket leverer data gjennom flere tjenester og dataleveranser.Du finner en oversikt over tidspunktene for når våre data er klare etter nyttår på nettsidene våre.

Kartverket er godt rustet, for at to fylker blir ett og åtte kommuner blir fire 1. januar 2018. Beredskapen er stor og vi er klare for en hektisk nyttårshelg.