Kartverket er tildelt 12 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å utvikle og ta rollen som koordinator for kommunesammenslåings-prosessen. Bevilgningen omfatter blant annet detaljering og oppfølging av en aktivitetsoversikt for å forberede og gjennomføre sammenslåingsprosessen, samt koordinere samarbeidet mellom statlige etater og involverte kommuner, avdekke avhengigheter mellom ulike IT-løsninger og gi informasjon til alle involverte.

Teknisk løsning

Løsningen, som Kartverket utvikler, skal være på plass innen utgangen av mars 2016. Den skal tas i bruk ved første kommunesammenslåingen – Sandefjord, Andebu og Stokke – som gjennomføres fra 1. januar 2017. Målet er at Kartverket skal kunne bruke løsningen for å håndtere et større antall kommunesammenslåinger på et senere tidspunkt.

I tillegg skal den også kunne brukes av statsforvaltningen for å forberede sine IT-systemer på kommunereformen. Sandefjord-Andebu og Stokke er en viktig pilot i arbeidet, og gjennom samarbeid med nye 0710 Sandefjord skal prosesser og tidsplaner danne mal for eventuelle kommende kommunesammenslåinger.

Offentlig nøkkelinformasjon

- Vi skal rigge til for at kommunesammenslåingen går smertefritt, og for at alle sentrale IKT-systemer fra statlig og kommunalt hold skal være så godt forberedt som mulig for gjennomføring av en kommunereform i den størrelsesordenen som regjeringen forespeiler. Matrikkelen er første ledd i kommunesammenslåing i et IKT-perspektiv og får en viktig rolle i sammenslåingen, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket.

Matrikkelen er landets offisielle register for eiendommer, adresser, bygninger og boliger. Til sammen inneholder registeret informasjon fire millioner bygninger, tre millioner eiendommer og rundt 2,3 millioner adresser.

Folkeregisteret, nødetatene, Posten og mange andre aktører henter informasjon fra matrikkelen. Kommunesammenslåing vil bety betydelige endringer i registeret.

Informasjon og samordning

Kartverkets koordinatorrolle omfatter også å informere involverte parter i statsforvaltningen, kommune-Norge og andre aktører som vil bli berørt av kommunereformen. Det er også opprettet et samhandlingsforum, der avklaringer, ulike problemstillinger og utfordringer skal kunne diskuteres og drøftes.

-  Vi stiller gjerne for å fortelle hva vi har erfart og fått kunnskap om gjennom tidligere kommunesammenslåinger i en digital virkelighet, sier prosjektleder i Kartverket, Unn Disch Kihle.

Les mer om Kartverket og kommunereformen