Det vil være en egen informasjonsside som fortløpende informerer om hva som tilbys. Her kan det tinglyses forskjellige dokumenter etter hvert som disse blir ferdige og lanseres. Kartverket retter seg i første omgang mot mindre virksomheter hvor papirtinglysing fortsatt er det mest brukte.

Pantedokumenter i første versjon

I første versjon er tinglysing av pantedokumenter det som tilbys, og potensielle brukere vil være finansielle virksomheter med behov for å tinglyse sine rettigheter i enkeltstående pant. Så vil hjemmelsovergang og eierskifter være neste mulighet med planlagt lansering medio november.

Det er også opprettet støtte for saksbehandling internt i virksomheter med oversikt og status for alle saker en virksomhet har gående mot tinglysingsmyndigheten samt mulighet for å overta hverandres saker ved behov.
Det er ingen ekstra kostnader forbundet med tinglysing via Kartverkets eiendomstjenester, men de samme gebyrer og eventuelle dokumentavgifter som ved papirtinglysing vil påløpe.

Innlogging og signering

Kartverket benytter felleskomponenter fra Digitaliseringsdirektoratet. Det er ID-porten for autentisering og eSignering for elektronisk signering av dokumentene til tinglysing.

Mer informasjon

Kartverket har som målsetning at tinglysing for privatpersoner tilbys fra 2021.

Ytterligere informasjon om Kartverkets digitale eiendomstjenester fås ved henvendelse til:
eiendomstjenester@kartverket.no.