Idédugnaden skal bidra til at kommuner, statlige virksomheter og private leverandører ser mulighetene og jobber sammen for å sikre en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner idédugnaden.

Invitasjoner er blant annet sendt ut til beslutningstakere i kommuner som har vedtatt å slå seg sammen, til statlige aktører og IT-leverandører. På idédugnaden 30. mars skal aktørene diskutere utfordringer og muligheter.

Teknisk koordinator

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges. Alle digitale offentlige systemer på tvers av virksomheter og nivåer må samordnes i ny kommune- og regionstruktur.

- Gjennom vårt arbeid med å bygge en ny digital løsning for kommunesammenslåinger har vi sett at små kommuner har begrenset kapasitet. Kommunal sektor er i stor grad avhengig av privat IKT-kompetanse for å kunne gjøre nødvendig tilpasninger til sine systemer, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket.

Erfaringer fra Sandefjord

Sandefjord kommune var den første kommunen ut i kommunereformen og prosjektleder for digitalisering Lars Petter Kjær vil gi deltakerne verdifulle erfaringer som pilotkommune.

- Kommunesammenslåingen har gitt oss flere muligheter vi ellers ikke ville hatt. Vi har rustet opp infrastrukturen og gjort store forbedringer i IKT-plattformen. Ikke minst er bevisstheten mye sterkere om digitale muligheter og utfordringer, forteller Kjær.

Hva er kritisk for kommunene


I tillegg til ferske erfaringer fra nye Sandefjord, stiller innledere fra KMD, KS, Difi, NAV, leverandørbransjen og Kartverket. Deltakerne blir delt inn i grupper og skal diskutere hva som er kritiske faktorer for kommunene.

- Vi må løfte i flokk for å gjøre de nye kommunene og regionene gode, oppfordrer Aarrestad i Kartverket.

Dagen avsluttes med en oppsummering i et panel der flere av innlederne og også IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva deltar.

- Nye kommune- og regionsgrenser krever digital flytting. Vi oppfordrer kommunene til å benytte anledningen til å ta et sprang i forbedring av de digitale tjenestene og hente ut stordriftsfordeler, sier Schjerva.

Her kan du se Kartverkets sider for kommunereformen.