Kartverket har etablert en frivillig godkjenningsordning for aktører innen sjømåling og behandling av hydrografiske data. Interesserte kan nå levere søknad om godkjenning til å sjømåle og levere kvalifiserte data til Kartverket. Søknadsbehandlingen starter 01. januar 2016.

Må oppfylle vilkår

Søkerne må sette seg inn i Kartverkets krav til ansvar, styring, kompetanse, metoder og utstyr for sjømåling og behandling av hydrografiske data. All nødvendig informasjon om dette finnes på Standard og godkjenningsordning for sjøkartlegging.

Godkjenningsordningen er aktuell for virksomheter som ønsker å inneha kompetanse og evne til å sjømåle og å behandle og levere hydrografiske data til Kartverkets database for kvalifiserte dybdedata.

Vil øke tilgangen til kvalifiserte dybdedata

Hensikten med godkjenningsordningen er å øke tilgangen til kvalifiserte dybdedata, det vil si dybdedata som tilfredsstiller Kartverkets krav til blant annet nøyaktighet og pålitelighet. Slike data kan brukes av Kartverket som grunnlag for offisielle sjøkart og navigasjonsprodukter og til andre oppgaver og leveranser Kartverket blir satt til å utføre.