-Vi synes det er veldig positivt at flere og flere kommuner har besluttet at de skal starte med geosynkronisering av sine plandata. Dette er ikke en pålagt oppgave for kommunene, men de ser at gevinstene ved å ha oppdaterte plandata er store for Norge digitalt partene og dem selv, sier prosjektleder Jon Anders Bordal i Kartverket.

Oppdaterte plandata

I praksis betyr geosynkronisering av plandata at kommunene automatisk overfører data fra sine kommunale planregistre til den nasjonale kopibasen i Kartverket. Hittil har de fleste norske kommuner levert sine plandata en til to ganger i året til Kartverket. Kommunene har sendt kopier av de originale filene over til Kartverket, hvor plandataene er blitt gjort tilgjengelig for alle Norge digitalt parter.

-Denne manuelle jobben vil forsvinne for kommunene som nå har valgt kontinuerlig å oppdatere plandataene sine. Kommunene har gjennom sine programvareleverandører fått på plass løsninger for synkronisering, slik at de kan få distribuert plandata til Kartverket, sier Bordal.

Tilgang til plandata

Plandataene blir tilgjengeliggjort for Norge digitalt-partene gjennom tilgang til tjenester og nedlastbare data. I Seplan, hvor disse tjenestene er benyttet kan brukeren få oversikt over plansituasjonen i en kommune, og gjennom å følge en link på planområdet vil brukeren komme til det kommunale planregisteret. Der ligger den fullstendig dokumentasjon av planen, med planbestemmelser, plankartet og andre dokumenter.

Finansiering

I perioden fra 2011, da plandataene ble et obligatorisk datasett i Norge digitalt, og fram til i dag har fokuset vært på digitalisering og etablering av digitale data. Norge digitalt- samarbeidet og statlige bevilgninger har bidratt til denne etableringen. Nå har den første avtaleperioden for plandata i Norge digitalt utløpt og det jobbes med å få på plass en ny avtale der distribusjon og synkronisering blir viktigere i samarbeidet.

Disse kommunene synkroniserer nå sine plandata

 • Sarpsborg
 • Nittedal
 • Hamar
 • Ringsaker
 • Løten
 • Stange
 • Søgne
 • Os
 • Trondheim
 • Levanger
 •  Verdal

I tillegg har flere av de store kommunene i landet startet prosessen hos seg.