I 2018 blir det innført ny personvernlovgivning i Norge og Europa. Dette er basert på en forordning som kalles GDPR (General Data Protection Regulation) og som skal være innført i norsk rett før 25. mai. Kartverket har gått gjennom de nye reglene og vil iverksette nødvendige interne tiltak innen denne fristen.

Forslaget til ny personopplysningslov inneholder så langt ingen forslag til endringer av lovhjemlene som Kartverket har for behandling og utlevering av personinformasjon fra matrikkelen og grunnboka. Kartverket kommer derfor ikke til å lage nye rutiner eller veiledninger til våre kunder og brukere rundt dette.

Les mer

Se Kartverkets personvernerklæring her

Les mer om GDPR på Datatilsynets nettsider

Kontakt

Kartverkets personvernombud: Laila Aslesen, laila.aslesen@kartverket.no