Kommunal og moderniseringsdepartementet har offentliggjort årets endringer i DOK.

Datasettet 'Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt' fra Forsvarsbygg er nytt på listen fra og med 2018, mens datasettene 'FKB LedningVA', 'Vannskuter forbudssoner', 'N5000 Kartdata', 'N1000 Kartdata' og 'Fartsforskrifter for sjø og vassdrag' tas ut.

Nye tekniske krav

I tillegg kommet det noen nye tekniske krav til datasettene, blant annet om filer i GML-format, maskinlesbar kartografi og bruk av API.

Se alle endringene og flere detaljer om det offentlige kartgrunnlaget på regjeringen.no

Dette er DOK

Det offentlige kartgrunnlaget er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med DOK er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Listen over datasett som inngår, revideres hvert år.

Les mer om DOK