Like sikkert som våren er kontrollmåling av posisjonstjenesten CPOS. Kartverket kontrollerer sårbarheten til tjenesten og hvor godt CPOS fungerer. I tillegg sjekkes det hvor god yteevnen er når nærmeste stasjon er ute av drift.

Standarden "Posisjonstjenester i sanntid" krever at Kartverket, som tjenesteleverandør, utfører slike kontrollmålinger. Roveren plasseres på stativ over et fastmerke, og standarden regulerer både tidsintervaller på målingene, antall målinger på samme fastmerke og tiden imellom hver måling.

Målingene utføres i løpet av tre besøk på fastmerket, og ved hvert besøk skal det måles tre ganger med ny initialisering mellom hver måling. Dette for å oppnå tre fix-løsninger. De tre målingene skal utføres med minimum 6 timers mellomrom mellom hvert besøk.

- En ting er å oppfylle kravet til selve standarden, som igjen sikrer pålitelighet overfor brukerne av posisjonstjenestene og oppfyller kravet brukerne har til tjenesten. Standarden setter også krav til å kunne dokumentere og publisere resultatene fra kontrollmålingene, sier Karoline Skår ved Kartverkets kontrollsenter. Kontrollmålingene foregår med full intensitet utover sommeren.

Les mer om Kartverkets posisjonstjenester