Noen har sendt ut e-poster i Kartverkets navn med beskjed om at du har krav på en "skattemessig tilbakebetaling". I emnefeltet står det "Viktig Melding".

E-posten kommer ikke fra Kartverket. Har du fått en slik e-post, så slett den, og ikke klikk på noen lenker!