Kysten forandrer seg hele tiden. Det oppdages stadig nye grunner, i tillegg til at fyr, lykter og andre sjømerker endres eller legges ned. Derfor anbefaler vi at du regelmessig oppdaterer sjøkartet og kartdata i kartplotteren.

637 grunner til å oppdatere sjøkartet

Kartverket sjømåler hver dag hele året, og i 2017 fant vi 637 nye grunner. I snitt oppdager Kartverket fire nye grunner per kvadratkilometer vi sjømåler med multistråle-ekkolodd. Dette er grunner som potensielt kan utgjøre en fare for navigasjon, og som normalt befinner seg i områder som er grunnere enn 20 meter.

Statistisk sett kan det være 30 000 skjulte grunner langs norskekysten som ennå ikke er oppdaget. Dette fordi 65 prosent av områdene langs norskekysten fra 0–20 meters dyp ennå ikke dekket med areal-dekkende moderne sjømålinger.

Sjekk om produsenten tilbyr oppdaterte kart

Nytt krav fra Kartverket til distributører sikrer oppdaterte kartdata til fritidsbåtførere. Produsentene av kartløsninger er forpliktet til å laste ned oppdaterte data fra Kartverket minimum én gang i måneden, med noen unntak. Sluttbrukerne skal ha mulighet til å oppdatere sjøkartene via produsentene sin egen oppdateringsordning, gratis eller mot betaling, avhengig av hvilket abonnement som er tegnet.

Kartverket oppfordrer båtførerne til å sjekke med produsenten av sin kartplotter at de tilbyr oppdaterte elektroniske sjøkart.

Sjøkartdata i kartplottere

Elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, blir tilbudt av 13 distributører.

Distributører av elektroniske sjøkart til kartplottere
Distributør Sjøkartdata fra Kartverket oppdateres
BIST - www.gpsnauticalcharts.com 1 gang i måneden
C-MAP - www.c-map.com 1 gang i måneden
Chartworld - www.chartworld.com Ukjent
East View Geospatial - http://nautical.eastview.com 1 gang i måneden
Euronav Ltd. - www.euronav.co.uk 1 gang i måneden
Garmin - www.garmin.com 2 ganger i året
Geogarage - www.justmagic.com Ukjent
Nautisk - www.nautisk.com 2 ganger i måneden
Navionics - www.navionics.com 2 gangar i måneden
Norcom Technology - www.norcom-technology.co.uk hver 3. måned
Ocean Wise - www.oceanwise.eu Ukjent
SeaPilot AB - www.seapilot.se 1 gang i måneden
Transas Marine Ltd - www.transas.com 2 ganger i måneden

Oppdaterte norske elektroniske sjøkartdata er også tilgjengelig for det åpne kartplotterprogrammet OpenCPN. Kartverket sine sjøkartdata oppdateres hver uke og kan lastes ned via OpenCPNs kartkatalog og nettbutikk O-charts. Les mer: Sjøkartdata i kartplottere

Sjøkart – Print on Demand

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg. Slike Print on Demand-kart (POD-kart) kan bestilles og kjøpes hos våre godkjente forhandlere i Norge og utlandet.

Med et Print on Demand-kart får man et sjøkart som er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Det betyr at ferske Print on Demand-kart er tilgjengelig hver fjortende dag. Kartene kan også inneholde oppdateringer som ikke er publisert i Efs.

Etter kjøp kan du selv holde sjøkartet oppdatert ved å plotte inn rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle oppdateringer og rettelser til offisielle sjøkart blir publisert hvert fjortende dag.

Båtsportkart

Tabellen viser distributører av norske båtsportkart som bruker sjøkartdata fra Kartverket.

Distributører av norske båtsportkart
Distributør Sjøkartdata fra Kartverket oppdateres
Nordeca AS -  www.nordeca.com Årlig
NV-Verlag - www.nv-verlag.de Årlig

Lokalkunnskap gir økt sjøsikkerhet

En godt planlagt seilas betyr økt sjøsikkerhet. Skaff deg lokalkunnskap. Lokalkunnskap består ikke bare av personlige erfaringer. Du finner lokalkunnskap i både sjøkart og nautiske publikasjoner.