Ikke alle brukere har fått med seg omleggingen, heller ikke blant de store kart-aktørene. Men med endringene som nå er utført, leveres N50 Kartdata i henhold til ny produktspesifikasjon, på flere formater, flere koordinatsystemer og i flere geografiske områder. Det nye uttakssystemet i Geonorge-regi er også tatt i bruk.

Landsdekkende serie

N50 Kartdata og N50 Raster er kartdatabasen som ligger til grunn for den landsdekkende kartserien Norge 1:50 000. En produktspesifikasjon som redegjør for endringene kan lastes ned fra N50 Kartdata-siden på Geonorge.

N50 Kartdata leveres ukentlig på formatene SOSI, ESRI Filgeodatabase, GML og PostGIS. PostGIS leveres fortsatt i henhold til den gamle datamodellen, men vil i løpet av desember leveres på samme struktur som de øvrige formatene. Ønskes N50-dataene med ferdig kartografi/  som rasterkart, finnes dette på formatene GeoTIFF og MrSID.

Mer fleksibel inndeling

Den geografiske oppdelingen av dataene er også flere enn tidligere: SOSI- og GML-dataene leveres kommunevis. ESRI filgeodatabasen leveres som landsdekkende filer, fylkes- og kommunevis. PostGIS leveres som landsdekkende filer.

GeoTIFF leveres i 20 x 20 km ruter, mens MrSID-dataene leveres som fylkesvise filer.

Snart endres andre kartdata-leveranser

Om ikke lenge vil datasettene i målestokksområdet 1:250 000-1:5 millioner kalt N250, N500, N1000, N2000 og N5000 komme på tilsvarende formater, og i henhold til ny datamodell.