– Kart kan være inngangsporten til nye opplevelser og de gir mye lokalkunnskap. Sjøkart er viktig når du planlegger å dra ut på tur og hjelper deg med å velge en trygg rute. Hvor langt kan vi dra og hvor kan det være farlig å seile? Den nye kommune har mer enn 730 øyer og holmer hvis en teller stort og smått, sier direktør Birte Noer Borrevik i Kartverkets sjødivisjon.

Kartverkets sjødivisjon og fylkeskartkontoret for Rogaland har begge kontorsted i Stavanger.

Ny og vidstrakt kommune

Den 1. januar i år ble Stavanger kommune helt endret som følge av kommunereformen. Fra å i areal være en kompakt og liten bykommune ble den plutselig en vidstrakt kommune med mange øyer. Kommunen ble en av landets viktigste innen verpehøns, sauer og havbruk.

Dette kunne ikke gå upåaktet hen. "Vi må lage et kart slik at innbyggerne kan se disse endringene klart for seg – alle de 37 bebodde øyene i kommunen." Tenkte en ivrig ansatt i Kartverkets sjødivisjon. Stavanger kommune likte ideen og samarbeidet var et faktum. Sammen har Kartverket og kommunen laget et kart med oversikt over mange lokale opplevelser.

Dette ble markert på Kvaleberg skole i dag, da Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun delte ut bli kjent-kartet til 5. klassingene der:

– Vi håper med dette å motivere barna og deres familier til å komme seg ut på tur og ta hele kommunen i bruk i sommer og til å bli nysgjerrige på kommunen og dens historie, sier ordfører Nordtun.

Alle Stavanger kommunens 1806 11-åringer får et kart hver. Dessuten kan de som vil hente seg et kart på kommunens servicekontorer eller laste ned kartet og printe det ut selv.

Sjøkart

Kartet er satt sammen av fem forskjellige sjøkart i målestokk 1:50 000, slik at hele nye Stavanger kommune dekkes. Noe av sjøkartinformasjonen er fjernet, så dette er ikke et navigasjonskart. Kartverket har istedenfor tilført informasjon om turstier, kulturminner og steder det er verdt å oppsøke, og en del fakta er ført på. For eksempel så er høyeste punkt i kommunen Bandåsen på Ombo med sine 514 meter over havet, og etter sammenslåingen hadde Stavanger kommune per 1. januar 143 574 innbyggere.

Bli kjent med kommunen

På baksiden av sjøkartet har Stavanger kommunes dyktige illustratør Egil Bjørøen håndtegnet kommunen. Han har tilført mange artige tegninger og fakta. Du kan bli kjent med ridder Arnbjørn Ogmundsson Aga fra Byre, lese om lamaene på Åmøy, kommunens middelalderkirker og mye mer. I tillegg kan du bryne deg på en morsom quiz. Prøv å svare på spørsmålene eller bruk dem som et utgangspunkt til å lære litt mer. Fasit på quizen og informasjon om hvor du kan hente ditt eget eksemplar av bli kjent-kartet, finner du på Stavanger kommunes nettsider.

 På baksiden av sjøkartet over nye Stavanger kommune finner du en morsom quiz om dyreliv, kjente personer og historiske hendelser i kommunen. Tegnet av Egil Bjørøen.

BAKSIDEN: På baksiden av sjøkartet over nye Stavanger kommune finner du en morsom quiz om dyreliv, kjente personer og historiske hendelser i kommunen. Tegnet av Egil Bjørøen.