I alt rundt 75 000 kart er de siste månedene blitt kjørt ut til politidistriktene.

Det nye beredskapskartet er resultat av et tettere samarbeid mellom Kartverket, Forsvaret og Politiet i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens (Gjørv-kommisjonen) utredning. Med samme målestokk og samme informasjon i kartet vil det bli lettere å samarbeide i felt, unngå misforståelser og koordinere innsatsen.

- Raskere og enklere

Operasjonsleder Ole Kristian Bækkedal ved Hønefoss politistasjon mottok nylig 4000 kart og er strålende fornøyd.

- Dette betyr at vi kommer raskere i gang i en krisesituasjon. Alt blir mye enklere når alle involverte ser det samme og kan referere til det samme på ett felles kart, sier han.

Denne uken fikk han besøk av kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, Tore Brenden i Forsvarets militærgeografiske tjeneste og Lars Harald Nilsen i Politiets fellestjeneste som kom sammen for å markere at kartene nå er på plass der de skal være.

- Vi i Kartverket er glade for at vi kan hjelpe til slik at Politiet, Forsvaret og de frivillige organisasjonene kan gjøre en best mulig jobb i felt, sier Frøstrup i Kartverket.

Økt samfunnssikkerhet

- Dette vil gjøre beredskapssystemet mer effektivt og bidra til økt samfunnssikkerhet, sier Tore Brenden i Forsvaret.

Det er Kartverket som lager kartene, mens Forsvaret trykker dem og får dem fraktet ut i politidistriktene. Ved øvelser eller i krisesituasjoner vil også frivillige organisasjoner som Røde kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder bli utstyrt med kartene.