Dermed blir om lag 950 000 navn med rundt 1 112 000 skrivemåter gjort gratis tilgjengelig.

Stedsnavndatabasen, Sentralt stedsnavnregister (SSR), har lenge vært tilgjengelig for gratis innsyn for publikum. Men kartprodusenter og andre som har ønsket å laste ned dataene for å bruke dem i egne kartprodukter på land og sjø, har måttet betale for tjenesten. Det slipper de å gjøre nå.

Følgende produkt blir tilgjengelige:

Fri nedlasting av stedsnavn-datasett

Stedsnavndataene frigis for nedlasting som fylkesvise filer i formatene SOSI og GeoJSON. Filene inneholder stedsnavn til bruk for nettjenester, tabeller, lister eller til videre bearbeiding for bruk i forskjellige kartprodukter på land og sjø.

Les mer på om stedsnavn-datasettene.

Søketjenester

Alle som har et nettsted kan også fritt legge inn en stedsnavn-søketjeneste (webservice) fra Kartverket på nettsidene sine. Vi tilbyr to søketjenester, et generelt søk i Sentralt stedsnavnregister (fullt innhold) og et hurtigsøk (stedsnavn indeksert søk).

Tjenestene leverer alle faglige egenskaper som ligger i Sentralt stedsnavnregister, blant annet variasjoner i skrivemåte, språk, geografisk posisjon, objekttype og lovmessig status for stedsnavnet/skrivemåten (offisiell/uoffisiell). De egner seg til bruk for nettjenester, for navnesaksbehandling etter lov om stadnamn og løsninger for navneforskning, som stedsnavnsøk i kartløsninger på nett m.m.

Les mer i om søketjenesten.

Se stedsnavn

Se stedsnavn er en innsynsløsning som viser alle stedsnavn i Sentralt stedsnavnregister

Navnene kan søkes opp etter blant annet:

  • språk (norsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, kvensk)
  • navnetype (hva navnet er navn på – fjell, øy, gard, bru, by, tettsted, adresse osv.)
  • skrivemåtestatus (offisiell / ikke offisiell skrivemåte, det vil si den lovmessige statusen for navnet/skrivemåten)
  • innlagte navnevedtak siste toårsperiode

For alle navn er det laget faktaark med detaljert informasjon.

Åpne Se stedsnavn.

Offisielle / ikke offisielle navn og skrivemåter

Alle navn i Sentralt stedsnavnregister har en kode (skrivemåtestatus) som viser den lovmessige statusen for skrivemåten. Skrivemåter med status V (vedtatt) og S (samlevedtak) skal brukes i offisiell sammenheng, mens skrivemåter med status A (avslått), F (foreslått), H (historisk) og U (uvurdert) ikke skal brukes.

For skrivemåter med status G (godkjent) og K (vedtak påklaget) kommer den anbefalte skrivemåten fram i det indekserte søket og står øverst på faktaarket.

Les mer om stedsnavn på vår stedsnavn-temaside.