Med dette åpner det seg helt nye muligheter for forskningsmiljøene i Ny-Ålesund, skriver UNINETT på sine nettsider. UNINETT har jobbet kontinuerlig med prosjektet i fem år.

Kartverket har vært en av de viktigste pådriverne for å få lagt fiber til Ny-Ålesund.

– Den nye sjøfiberkabelen mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund var avgjørende for vår satsing i Ny-Ålesund og bygging av det nye geodetiske observatoriet, sier direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon.  

– De nye antennene ved det geodetiske observatoriet skal måle kontinuerlig og med høy hastighet. Fiberforbindelsen vil sørge for at overføringshastigheten er stor nok slik at vi kan kjøre målinger i sanntid. Dette er nødvendig for å oppnå den nøyaktighet som kreves i overvåking av blant annet isavsmelting og havnivå, sier Opseth.
 
Kartverkets geodetiske jordobservatorium er det nordligste i sitt slag, og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk. Nytt observatorium vil stå ferdig i 2018.

Les mer på uninett.no: Ny hverdag for forskningsmiljøene i Ny-Ålesund

Se film om prosjektet