Økningen skyldes usikkerhet som blant annet følger av utfordringene ved å bygge avansert infrastruktur i de korte byggeperiodene man har på Svalbard.   

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble det gitt en oppstartsbevilgning til bygging av et nytt jordobservatorium på Svalbard. Det er nå utarbeidet en ny kostnadsramme på 329,4 millioner kroner. 

Utfordringer i Arktis

I den nye kostnadsrammen er det tatt høyde for eventuelle usikkerheter og utfordringer ved gjennomføring av et slikt prosjekt i arktiske strøk. 

- Den økte fullmakten fra regjeringen sikrer en god gjennomføring av prosjektet. Dette vil gi oss en trygghet på at vi kan gjennomføre byggearbeider av fintfølende instrumenter under arktiske forhold, sier direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon. 

Planlegger oppstart i sommer

Denne sommeren planlegges første fase av byggearbeidene; som er en ny adkomstvei til anleggsområdet for det nye jordobservatoriet. Hele byggeprosjektet vil ta fem år, og det nye observatoriet skal stå klart i 2018. 

Observatoriet i Ny-Ålesund er en del av et verdensomspennende forskningsnettverk som kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet. Det globale nettverket sørger for at observasjonene gir et felles, stabilt utgangspunkt for målinger av klima, havnivå, flom, ras, jordskjelv og issmelting.

 

FAKTA: 

Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund

Kartlegger bevegelser på jordoverflaten, jordas rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet

Er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk

Skal oppgraderes med ny teknologi og skal kombinere flere måleteknikker

Nytt observatorium står klart i 2018