Planlagt møteaktivitet og kurs for Møre og Romsdal 2018
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / Kontaktperson
6.12. Kurs: Vedlikehald av bygnings- og tiltaksinformasjon i FKB Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt
22.10. Møte: Fylkesgeodatautvalet Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt
18.10. Webinar: Ajourhold av AR5 i SFKB Inviterte kommuner Skype Avholdt
25.9. Møte: Arbeidsutval for basis geodata Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt
25.9. Kurs: Forvaltning av planregister Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt
21.9. Møte: Arbeidsutval for plan- og temadata Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt
20.9. Fagdag: Kvalitetsheving av matrikkelen Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt
18.9. Kurs: Forvaltning av planregister Møre og Romsdal Kartverket Molde Avholdt