Geovekst 2019

Årets kartlegging er delt i to Geovekst-prosjekt:

  • Indre Sunnmøre 2019: Ørsta, Volda og Hornindal
  • Ytre Sunnmøre 2019: Vanylven, Sande, Herøy, Hareid og Ulstein

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjekta.

Indre Sunnmøre 2019

Dette prosjektet skal kartlegge område i Ørsta, Volda og Hornindal kommunar. Oppdraget er tildelt Blom AS.

Flyfotograferinga er utført i sommar. Ortofoto og kartdata ventast tilgjengelege i februar/ mars 2020.

kartutsnitt som viser prosjektets avgrensing

Kartutnittet viser prosjektets avgrensning (Ill.: Kartverket Molde).

Ytre Sunnmøre 2019

Dette prosjektet skal kartlegge område i Vanylven, Sande, Herøy, Hareid og Ulstein kommunar. Oppdraget er tildelt Blom AS.

Flyfotograferinga er utført i sommar. Ortofoto og kartdata ventast tilgjengelege i februar/ mars 2020.

kartutsnitt som viser prosjektets avgrensing

Kartutnittet viser prosjektets avgrensning (Ill.: Kartverket Molde).

Geovekst 2018

Kartlegginga har vore delt i to Geovekst-prosjekt:

  • Storfjorden 2018: Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven
  • Romsdal 2018: Aukra, Molde, Midsund, Fræna og Rauma

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og konstruksjon av FKB-data inngår i prosjekta.

Storfjorden 2018

Dette prosjektet skal kartlegge område i Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven kommunar. Oppdraget er tildelt BSF Swissphoto AS.

Ortofoto og kartdata er nå ferdigstilt og distribuert.

Klikk på bildet for større versjon

Kartutsnitt som viser prosjektet si geografiske utstrekning

Romsdal 2018

Dette prosjektet har kartlagt område i Aukra, Molde, Midsund, Fræna og Rauma kommunar. Oppdraget er tildelt TerraTec AS.

Ortofoto og kartdata er nå ferdigstilt og distribuert.

Klikk på bildet for større versjon

Kartutsnitt som viser prosjektet si geografiske utstrekning