Hopp til innhold

Plankurs for Norkart-kommunar

26 Sep 2017
27 Sep 2017
Kartverket Molde
Grandfjæra 22B, 6415 Molde
Kl. 9:30 - 15:30

Plankurs over to dagar, for kommunar som nyttar programvara GISLINE frå Norkart i si forvaltning av plan.Program

Dag 1 – om forvaltning

  • Introduksjon til rettleiar om forvaltning av kommunalt planregister
  • Organisering av planarbeidet (formelle forhold, planprosessen, leveransar)
  • Kvifor arbeide tverrfagleg - heilskap i plan- og byggesakskjeda
  • Gruppearbeid - Status frå kommunar – rutinebeskriving, korleis jobbe for å følge rutinar

Dag 2 – praktisk arbeid med planregister

  • Orientering frå systemleverandørane om deira planregisterløysing
  • Mottak og kontroll av plan – arbeidsløype og øvingar
  • Føring av dokument og hendingar i planregister - demo på korleis ein legger inn ny plan, dokumentasjon, mindre endring (ME) og dispensasjon
  • Innliming av planar i planbase, registering av planar i planregister – øving med egne planregister/kopi
  • Rydding av feilsituasjoner i planbase - øvingar

 

Veiviseren

Kontaktperson hos Kartverket er Sven Michaelis