Klikk på bildet for større versjon

Kartutsnitt som viser arealet som blir overført

GRENSEJUSTERING: Kartutsnittet viser arealet som blir overført. Illustrasjon: Kartverket.

Det er rundt 25 innbyggere fordelt på drøye 36 km2 som nå melder overgang til Evje og Hornnes kommune. Grensejusteringa er et resultat av et innbyggerinitiativ i grenda, og ble vedtatt av Fylkesmannen i Agder vinteren 2018. Spørsmålet om grensejustering var imidlertid oppe allerede på 1980-tallet, da nabogrenda Lislevand gjorde det samme kommunebyttet. Arealet preges sør og nord for dalen av heieområder med snaufjell, myrer, vann og skog. Blant annet ligger det som frem til årsskiftet er høyeste topp i Birkenes kommune her. Nemlig Himmelsyna på 649 meter over havet. Fylkesveg 42 mellom Arendal og Evje går gjennom dalen, mesteparten av bebyggelsen er langs denne.

Etter at vedtak om overføring var fattet, har det vært et meget godt samarbeid mellom Fylkesmannen, de to kommunene og Kartverket for at overføringa skal teknisk sett skal komme vel i havn. Det var også god kontakt mellom Kartverket og Fylkesmannen i forkant av vedtaket. Fylkeskartkontoret i Kristiansand har hatt jevnlige oppfølgingsmøter med de to kommunene der også representanter for Fylkesmannen og Matrikkelavdelingen i Kartverket har vært representert. Alt skal derfor ligge til rette for en vellykket teknisk overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune 1. januar 2019.