Hopp til innhold

Kommunereformen 2020 på Agder

12 Feb 2019
12 Feb 2019
Fylkeshuset (møterom Haven)
Tordenskjoldsgt 65, Kristiansand
Kl. 8:30 - 14:30

Statusgjennomgang for kommunesammenslåingene: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, KS Agder og Kartverket inviterer til statusmøte om arbeidet med sammenslåing på Agder. Målgruppen for møtet er prosjektledere, rådmenn og IKT-ansvarlige med flere i de kommuner som blir berørt av kommunereformen i 2020. Målet er å få en samlet oversikt over pågående prosjekter og utfordringer i de nye kommuner på Agder. Påmeldingsfrist: 5. februar.Digital sammenslåing er en sentral og krevende del av prosessen. Det er viktig at kommunene kommer tidlig i gang med kartlegging av status og ressursbehov på alle områder, og at det lages gode planer for gjennomføringen.

Foreløpig program

08.30-09.00: Kaffe og frukt

09.00- 09.10: Velkomst ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

09.10-09.45: Det digitale utfordringsbildet for kommunene ved Hallvard Hoen, spesialrådgiver KS

09.45-10.15: Risiko for sammenblanding og tap av arkiv ved sammenslåing av kommuner ved Kjetil Reithaug, fagdirektør Arkivverket

10.15-10.45 Praktiske erfaringer i forhold til budsjett og regnskap fra to ulike kommunesammenslåinger ved Sølvi Mogseth, Fylkesmannen

10.45-11.00: Pause

11.00-12.30: Status for arbeidet med sammenslåing av nye kommunene på Agder (30 min til hvert prosjekt): Nye Lyngdal - Nye Lindesnes - Nye Kristiansand

12.30-13.00: Lunsj

13.00-13.20: Koordinering av IKT innenfor statlig sektor i forhold til kommunereformen- utfordringer i forhold til leverandørkapasitet ved Knut Arne Gjertsen, assisterende kartverkssjef

13.20-14.30: Spørsmål og diskusjon - Oppsummering fra innleggene - Diskusjon/drøftinger om videre arbeid

14.30:  Avslutning - Oppfølging og konklusjoner fra dagens møte