Telefon sentralbord og kundesenter: 08700 / 32118100
Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Fakturaadresse: Sjå avsnitt lenger nede på sida
Besøksadresse hovudkontor og tinglysingsresepsjonen: Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss
E-post: post@kartverket.no
Faks: 32 11 81 01
Org. nr.: 971 040 238
Telefon frå utlandet: +47 32 11 81 21

Merk at all post som gjeld tinglysing, skal sendast direkte til ei av tinglysingsadressene lenger nede på sida, uavhengig av kor i landet det gjeld.

Kartverkets hovudkontor i Kartverksveien 21 like sør for Hønefoss sentrum. Klikk på + eller - for å zoome ut eller inn.

 

Fakturaadresse

Elektronisk fakturaadresse, EHF (foretrukket format): 971040238 (oppgi ressursnummeret til den som skal motta fakturaen i feltet "Deres ref" - det får du av vedkomande eller på tlf. 08700)

Papirfaktura: Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Opningstider

Sentralbord: 08.00-15.45
Kundesenter: 09.00-15.00 (mandag-fredag)
Tinglysingsresepsjonen, Hønefoss: 08.00-15.45
Resepsjonen sjødivisjonen og kartkontoret i Stavanger: 08.00-15.45

Post til tinglysing

Postadresse fast eigedom:
Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss
Faks: 32 11 88 01

Postadresse burettslagsandelar:
Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik
Faks: 32 11 86 02

Har du spørsmål om tinglysing, kan du kontakte oss på e-post tinglysing@kartverket.no eller telefon 08700.

Sjødivisjonen

E-post: sjo@kartverket.no

Tlf. 08700 / 32118100
Faks: 51 85 87 01

Besøksadresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 60, 4001 Stavanger
Faktura-adresse: Kartverket sjødivisjonen, 3507 Hønefoss

Meir informasjon om sjødivisjonen.

Sjødivisjonen i Kartverket og fylkeskartkontoret i Stavanger held hus på Ullandhaug i Stavanger, adresse Professor Olav Hanssens vei 10.

Fylkeskartkontora

Kontaktinfo for det einskilde fylkeskartkontor finn du på om oss-sidene våre. All tinglysingspost skal imidlertid sendast direkte til tinglysingsadressene ovanfor, og ikkje til fylkeskartkontora.