Vi har fått ni nye kommuner:

  • Kinn (Flora og Vågsøy)
  • Sunnfjord (Gaular, Førde, Naustdal og Jølster)
  • Stad (Selje og Eid)
  • Alver (Meland, Radøy og Lindås)
  • Bjørnafjorden (Os og Fusa)
  • Øygarden (Øygarden, Fjell og Sund
  • Ullensvang (Ullensvang, Odda og Jondal
  • Voss (Voss og Granvin)
  • Sogndal (Sogndal, Balestrand og Leikanger)

Takk!

Sammenslåing av fylker har medført at kommunene i gamle Hordaland og Sogn og Fjordane fylker har fått nye kommunenumre. Disse er sentrale i fagsystemer, og koblet til eksterne systemer og registre. Det er derfor et stort arbeid som må til for at alt skal fungere ved overgangen.

Kommunene har gjort mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt!

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Vestland: britt.anne.bergfjord @ kartverket.no.