Klikk for større kart.jpg

Det er viktig at alle involverte parter overholder tidsfristene. Da kan arbeidet gjennomføres så smertefritt som mulig. Se puljeinndeling og tidsfrister nederst.

Overgangen til FKB 4.6 og NN2000 krever tilpasning i kommunens forvaltningssystem.

Tilpasninger hos kommunene

Kommunen må klarere med sin systemleverandør at:

  • systemet (programvaren) er klargjort for FKB 4.6 før import av FKB 4.6 (punkt 3 under)
  • systemet (programvaren) er klargjort for å kunne motta data i NN2000 datum
  • landmålingsutstyr (GPS) har riktig høydereferanse-fil (HREF2016B) for å kunne måle i nytt høydesystem NN2000

Kartverket utfører

Kartverket konverterer alle FKB-data i fylket. Dette gjelder også laser-punktsky fra prosjekter som allerede er gjort tilgjengelig via forvaltningsløsningen hoydedata.no.

hoydedata.no

Øvrige høydebærende data i kommunene (for eksempel egne V / A-data) kan transformeres av Kartverket. Dette er en del av de pågående Geovekst-prosjektene som gjelder NN2000.

Informasjon om NN2000 til geodata-brukere

Kommunen er ansvarlige for å informere om datoen for overgang til NN2000, og gjøre nødvendige tiltak. Dette er viktig for alle aktuelle brukere av høydebærende data som plan- og byggesaksmiljøet og vann- og avløpssektoren. Dette gjelder interne fagmiljøer i kommunene samt eksterne brukere. Eksempler nederst på informasjon fra andre kommuner som har innført NN2000. Se eksempler nederst.

Hvor mye endrer høydene seg fra NN54 til NN2000?

Dette varierer lokalt og fra kommune til kommune. For Troms er det generelt snakk om små endringer; mellom -12 cm og 0 cm. Det betyr at de fleste områdene får noe lavere høydeverdier i NN2000 enn i NN54.

Du kan sjekke høydeopplysningene på fastmerker i kartportalen norgeskart.no.

norgeskart.no

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).