Side under utvikling

Geodatautvalget for Oslo og Viken hadde sitt første møte 11. september. Alle representanter fra de tre tidligere utvalgene hadde møterett ved dette møtet.

Siden for det nye Geodatautvalget for Oslo og Viken er under utvikling, og vil etter hvert inneholde blant annet:

  • oversikt over medlemmer i det nye utvalget
  • referat m.m. fra møter i utvalget (nederst på siden)

Det samme gjelder andre utvalg dom opprettes i løpet av våren 2020