Det viktigste var behandling og godkjenning av strategisk del av Geodataplan for Nordland 2020-2023. I tillegg var det som vanlig noen faglige foredrag.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av referat fra forrige møte
 3. Geodataplanen for 2020 – 2023, godkjenning
  • Gjennomgang av arbeidet med geodataplanen ved Finn Ørnes
  • Status i pågående FKB-prosjekter ved Monika Vågan
  • Forslag til nytt FKB-A/B prosjekt for 2020 ved Monika Vågan
  • Forslag til framtidige FKB-C prosjekter ved Finn Ørnes
  • Status for nasjonal detaljert høydemodell (NDH) ved Finn Ørnes
 4. Andre temaer
 5. Eventuelt

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Nordland er Finn Ørnes: finn.ornes@kartverket.no.