Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status i Innlandet

I Innlandet er det per mai 2020, 98,6 % dekning av vegadresser. Dette er veldig bra sett ut i fra hvor mange bygninger det er i grisgrendte strøk i våre 46 kommuner.

Takket være stor innsats i alle kommunene er 18 kommuner nå helt uten matrikkeladresser. I tillegg er det 12 kommuner som har 20 eller færre matrikkeladresser.

Omadresseringen av de siste prosentene med adresserbare bygg har stoppet noe opp i noen kommuner. Dette skyldes nok at det er vanskelig å gi vegadresse til bygg som ligger langt unna vegen.

Vi vil allikevel oppfordre til å gi områdeadresser til hytter og koier som befinner seg utenfor allfarvei. Det er enklere å forholde seg til en vegadresse enn en matrikkeladresse, og AMK vil ha et adressepunkt med koordinat å forholde seg til.

Atkomstkoordinat

Matrikkelen har fått en ny funksjon, atkomstkoordinat, som kan benyttes i områder uten et klart vegsystem.

Se Matrikkelens føringsinstruks pkt 5.9 om atkomstkoordinat (nederst)

Hovedmålet vårt er fortsatt å omadressere alle matrikkeladresser til vegadresser.

Kontaktinformasjon

Kontakt ved Kartverket Hamar: anita.hoie @ kartverket.no.