Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status i Innlandet

I Innlandet er det per august 2019, 97,4 % dekning av vegadresser.

Adresseringen av de siste prosentene med adresserbare bygg har stoppet opp i mange kommuner, dette skyldes nok at det framstår vanskelig og unødvendig å gi vegadresse til bygg som ligger langt unna vegen. Vi vil allikevel oppfordre til å gi områdeadresser til hytter og koier som befinner seg utenfor allfarvei, da det er lettere å forholde seg til en adresse.

Hovedmålet er å gjøre om alle matrikkeladresser til vegadresser. Mange kommuner er godt i gang med jobben og en del er helt ferdige. Noen kommuner jobber med saken, men dette kommer ikke fram i våre statistikker, det skjer først når adressene er ført i matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Kontakt ved Kartverket Hamar: anita.hoie @ kartverket.no.