De siste kartleggingsprosjektene i Innlandet fylke har hatt som mål å rydde i traktorvegene i FKB-TraktorvegSti-datasettet. Dataene våre inneholder mye kjørespor på innmark og etter hogstmaskiner i utmark. Disse har feilaktig vært registrert som traktorveger.

Innlandet fylke er stort. Det består av 46 kommuner og strekker seg over et areal på 52 070 km². For å komme i mål med oppryddingen engasjerte vi derfor studentene Isak Rakstang og Lars Moen. Til støtte i arbeidet har sommerhjelpene brukt nye og gamle ortofoto og ikke minst skyggerelieff fra høydemodellen. I skyggemodellen er det ofte enkelt å skille mellom reelle traktorveger, som skal ha en permanent opparbeidet såle, og hjulspor.

Data fra alle kommunene kontrollert

Isak og Lars la ned en imponerende arbeidsinnsats gjennom de 8 ukene de var hos oss, og alle kommunene i fylket er kontrollert.

Traktorvegene vi mener er feil er merket «sjekk». Vi vil i løpet av høsten sende over endringene til kommunen slik at de kan bestemme om:

  • traktorvegen skal ligge som den er
  • om den skal omkodes til sti eller
  • om den skal fjernes

Selv om mye kan tolkes greit fra flybilder og høydemodellen er det i mange tilfeller nødvendig med lokalkjennskap. Det er også viktig at kommunene får et eierskap til sine egne data.

Når kommunene har verifisert endringene, legges rettingene i sentral-FKB. I løpet av året håper vi dermed å ha en komplett, kvalitetshevet traktorvegbase for Innlandet fylke.

Etter at vi ha ryddet i traktorvegene vil vi vurdere en tilsvarende opprydding av sti, som vil bli en enda større utfordring.