Hopp til innhold

Detaljerte kartdata i Innlandet fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Lokale prosjekt, kurs o.l.

Vedlikehold