Kartverket Oslo ble av geovekstsekretariatet bedt om å utføre bortsetting av eventuelle oppdrag. Fredag 11. mai ble det etablert kontakt mellom kartverket Oslo og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Her ble endelig bestilling av oppdrag og område avtalt med ønske om fotografering så fort som mulig. NVE bestilte fotografering av Gudbrandsdalen fra Sel til Fåvang. Konkurransegrunnlag ble utarbeidet fredag ettermiddag og sendt til aktuelle firma med tilbudsfrist fredag kveld. Vi mottok tilbud fra Terratec som ble tildelt oppdraget samme kveld. I tildelingen ble oppdraget klarmeldt med en gang.

Datafangst

Terratec gjennomførte datafangst i flere omganger lørdag 12. mai, hvor store deler av fotograferingen ble foretatt under skydekke. Dessverre var det umulig å fotografere området fra Ringebu til Fåvang på grunn av lavt skydekke. Etter avtale med NVE ble det besluttet at dette området ikke skulle fotograferes søndag da flomtoppen allerede var passert.

RGB bilder ble levert av Terratec 1 uke etter fotografering, ortofoto er tilgjengelig i NorgeiBilder. Konstruert FlomløpKant leveres ca 10. juni.

Ortofoto over Ringebu, der vannkontur fra FKB-data er lagt på.

For mer informasjon om avtalen, kontaktinformasjon m.m.