Regionmøtene er en viktig del av samordningen i fylkene, og har som mål å:

  • samle ulike fagområder i kommunene og parter på regionalt nivå til dialog
  • informere om aktuelle saker
  • gi innspill til kommende års geodataplan for Hedmark og Oppland.

Vi vil gjenta suksessen fra i fjor og bruke første halvdel av dagen til seminar for saksbehandlere i kommunen. Fokus på seminaret vil være samfunnssikkerhet. Etter lunsj fortsetter vi med regionmøte. Det er valgfritt om man vil være med på både seminar og regionmøte, eller bare en av delene.

Presentasjoner

Felles presentasjoner finner du under tabellen. Andre presentasjoner får ved henvendelse til hamar @ kartverket.no

Regionkontakter, dato og referat fra møtene 2019

RegionRegionkontakt
Kartverket
RegionkontakterDatoPåmelding/info
Sør-Hedmark Bente Kristiansen Anne Kjersti Briskerud,
Kongsvinger kommune
13.2

Referat

SÅTE1 Ole Th. Holth Agita Freimane 5.3

-

Nord-Østerdal Anita Høie Kristoffer Barhaug,
Tynset kommune
6.3

Referat

Hedmarken Bjørn Trygve Haugen Stig Aage Melve,
Hamar kommune
12.3

Referat

Hadeland Yngvild Malmo Gro Nordal,
Gran kommune
20.3 Referat
Gjøvikregionen Yngvild Malmo Bård Nysveen,
Gjøvik kommune
21.3

Referat

Midt-Gudbrandsdal Anita Høie Svein Jetlund,
Nord-Fron kommune
27.3

Referat

Nord-Gudbrandsdal Bente Kristiansen Øyvind Pedersen,
Lom kommune
28.3

Referat

Lillehammer-
regionen
Ove Jørgensen Svein Inge Gausemel,
Lillehammer kommune
Ny dato: 3.4

Referat

Valdres Bente Kristiansen Lars Østby Hemsing,
Vang kommune
10.4

Referat

Elverum-Solør Ove Jørgensen Kristin Lierstuen,
Elverum kommune
24.4 Referat

1SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner