Hopp til innhold

Detaljerte kartdata ved Kartverket Hamar

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Lokale prosjekt, kurs o.l.