Hopp til innhold

Regionmøte Lillehammer-regionen

3 Apr 2019
3 Apr 2019
Scandic Hafjell
Hundervegen 1, 2636 Øyer
Kl. 9:00 - 15:00

Ny dato og påmeldingsfrist!!

Velkommen til årets regionmøte for Lillehammer-regionen. Som i fjor kombineres møtet med et halvdagsseminar, denne gang med samfunnssikkerhet som tema. Påmeldingsfrist: 25. mars.Regionmøte og halvdagsseminar om samfunnssikkerhet

Ønsker du å vite mer om hvor du finner og hvordan du bruker temadata og webkartløsninger knyttet til samfunnssikkerhet? Kjenner du kommunens ansvar for samfunnssikkerhet i arealplan og byggesaksbehandling?

Kartverket i samarbeid med GIS –konsulentene i geodatasamarbeidet og Fylkesmannen tilbyr nå et halvdagsseminar i forbindelse med årets regionmøte for Norge digitalt. Fokus vil være på forbyggende samfunnssikkerhet.

Hovedformålet med denne temadagen er å bli kjent med kartverktøy og datasett som kan være til god hjelp i det å gjøre gode vurderinger knyttet til samfunnssikkerhet og naturfare. Målgruppen er saksbehandlere i kommunen innen byggesak, plan og landbruk som ønsker å vite mer om data og applikasjoner knyttet til samfunnssikkerhet.

Program

Kl 09.00: Velkommen!

Kl 09.15: Analyse i webkartet ved GIS-samarbeidet og øvingsoppgaver

  • Områdeanalyse for område med fokus samfunnssikkerhet
  • Data og samfunnssikkerhet - hva finnes i kartet?
  • Øvingsoppgaver del 1. Samfunnssikkerhet i kommunens webkart

Kl 10.00: Hva gjør man ved tilslag på risiko i kartet? ved Fylkesmannen

  • Kommunens juridiske ansvar og eventuelle konsekvenser, inkludert diskusjon og spørsmål

Kl 11.00: Kort introduksjon i bruk av geonorge, ny kartkatalog, høydedata.no og Norge i bilder

Kl 11.20: Øvingsoppgaver del 2

Kl 11.50: Oppsummering av dagen

Kl 12.05: Lunsj, slutt på halvdagsseminar

Kl 13.00-15.00: Regionmøte Norge digitalt (årsmøte)

Praktisk informasjon

Deltakelse inkludert lunsj er gratis. Deltakere må selv stå for transport. Det vil være foredrag samt oppgaveløsning på egen pc. Viktig at man har med egen bærbar pc eller allierer seg med noen som har.

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med Kartverket Hamar ved Ove Jørgensen: ove.jorgensen@kartverket.no.