Erik har tidligere arbeidet hos Norske Skog og hos StormGeo. Erik er nyutdannet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås der han tok mastergrad i geomatikk med spesialisering innen geodesi.

Fra før har han en bachelor i meteorologi og oseanografi fra Universitetet i Bergen.

I Kartverket vil Erik hovedsakelig arbeide med Felles KartdataBase (FKB), Ggeovekst og Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

På fritiden liker Erik å trene, å gå på tur og å fotografere.

 

Velkommen til Kartverket Erik!