Spesialtoktet går inn i historien som det første der alle de tre utøvende gruppene i MAREANO-programmet fullfører et helt tokt sammen.

Til artikkelen (mareano.no)

Oversikt over tokt utført i regi av MAREANO