Overgangen fra NN1954 til NN2000 i Nordland utføres samtidig med FDV oppdateringsrunder. Kommunene sender FKB-datasett i NN1954 og Kartverket konverterer disse til NN2000 før de returneres til kommunen. Kommunene må selv konvertere FKB-LedningVA og andre høydebærende datasett eid av kommunen.

Kartverket konverterer alle FKB-Laser datasett før innlegging i ny forvaltningsløsning for høydedata.

Kart og oversikter:

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).