Hopp til innhold

Forvalting av digitalt planregister - Nordland

11 Des 2018
12 Des 2018
Skagen hotell, Bodø
Nyholmsgata 11, 8005 Bodø
Kl. 9:30 - 15:00

Kartverket Bodø inviterer kommunene i Salten, Lofoten og Vesterålen til et todagers kurs i forvaltning av digitalt planregister. Kursdatoer er 11.-12.. desember. Påmeldingsfristen har gått ut! 

Agenda

Dag 1 - Teoridel - Utarbeiding av rutiner for forvaltning av digitale planregister

Kursholder: Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen.

Det blir tatt utgangspunkt i Kartverkets veileder om forvaltning av planregister.

 1. Introduksjon til veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister
 2. Organisering av planarbeidet
  • Formelle forhold
  • Planprosessen
  • Leveranser til Norge digitalt mv.
 3. Hvorfor jobber tverrfaglig?
  • Helheten i plan- og byggesakskjeden
 4. Råd og tips
  • Skriftlighet
  • Kvalitetssystem
 5. Gruppearbeid/summing
  • Hva trenger vi å gjøre hos oss?
  • Framdrift på arbeid med rutinebeskrivelse
  • Hvordan skal vi jobbe for å følge opp rutinebeskrivelsen vår?

Dag 2 - Praktisk del med programvareleverandør

Kursholder: Bjarne Boge, Norkart.

De som vil jobbe med dataene på egen PC, ha installert den nyeste versjon av GISLINE Arealplan. Norkart tilgjengeliggjør øvingsdata som Kartverket kan distribuera før kurset. Planen for dagen er i utgangspunkt slik:

 1. GISLINE Planregister
  • Presentasjon av hvordan planregistermodellen i NPAD del 4 er løst i GISLINE Planregister
 2. Føring av dokument og hendelser i GISLINE Planregister
  • Demostrasjon av hvordan man legger inn ny plan og dokumentasjon, endring (ME) og dispensasjon.
 3. Kontroll av ny plan som skal inn i planregister
  • Øving i GISLINE Arealplan (og SOSI-vis). Datakontroll og topologi-/flatekontroll.
 4. Innklipping av ny plan i planbase
  • Øving i GISLINE Arealplan med funksjon «slett område»
 5. Rydding av feilsituasjoner i planbase
  • Øving i GISLINE Arealplan. Bruk av verktøy baseoperasjoner, «endre egenskaper» og utvalgsfilter til rydding av feilsituasjoner.

Praktisk informasjon

Kurset avholdes i Bodø, på Skagen hotell. Kartverket vil dekke utgifter til kurs, lokale og lunsj begge dager. Deltakere må selv dekke reise, tidbruk og eventuelt opphold (kommunen må selv bestille overnatting).

Har du spørsmål? Kontakt Kartverket Bodø ved Ole Kristian Furnes: ole.furnes@kartverket.no.